- ALGEMENE INFO -

'SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL'

Meer over de Fredericusschool

Op de Fredericusschool dagen we iedereen uit om zich te ontwikkelen. Wij zien graag dat elk kind dat onze school verlaat, klaar is voor passend vervolgonderwijs. We vinden het belangrijk dat we het optimale uit elk kind halen. Niet alleen door te leren, maar ook op creatief en sociaal-emotioneel vlak. We hebben aandacht voor elkaar. Want samen maken we het verschil!

>> Bekijk hier onze schoolgids 

Ons onderwijs

Kinderen doorlopen op onze school van groep 1 tot en met 8 een ononderbroken ontwikkelingsproces in een uitdagende leer- en speelomgeving. Vorm en inhoud van het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We maken gebruiken van een bewezen en gedegen onderwijsmethode, de Expliciete Directe Instructie (EDI). We werken daarbij met een jaarklassensysteem. Kinderen krijgen vaak in de eigen groep les.

Onze leerkrachten nemen de kinderen aan de hand waar het nodig is en laten los waar het kan. Zo werken we aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid. We begeleiden de kinderen om zelf ontdekkend en onderzoekend te leren en we geven ze kansen en mogelijkheden om samen te spelen, te leren en te werken. Kinderen zijn van nature leergierig en ondernemend. Actief en bewegend leren hoort er dus zeker bij.
We houden de individuele ontwikkeling goed in de gaten. Kinderen die dat nodig hebben, kunnen rekenen op onze zorg en ondersteuning. Meer daarover staat in ons schoolondersteuningsprofiel.

Dit zijn onze uitgangspunten:

 • Basis op orde
  We maken duidelijk wat wij kinderen kunnen bieden. We maken ook afspraken over individuele leerdoelen. Samen spreken we ook af welk gedrag we willen zien op school. 
 • Focus op kernvakken
  We werken met specialisten in taal, rekenen, schrijven en gedrag. Deze leerkrachten zijn de kartrekkers die de school meenemen in nieuwe vakontwikkelingen. Zo delen wij ervaringen en kunnen wij ons onderwijs blijvend vernieuwen.   
 • Verbinding
  We leren ván en mét elkaar. Verschillen mogen er natuurlijk zijn, maar we zijn vooral een gezellige school waar we het met elkaar leuk maken!  
 • Actief
  We zijn een actieve school. We organiseren veel naschoolse voorzieningen rond sport en creativiteit, en zetten ons in voor onze omgeving. Onze medezeggenschapsraad, ouderraad en leerlingenraad zijn heel betrokken.

  >> De Fredericusschool op Scholen op de kaart

Onze identiteit

 • De Fredericusschool is een katholieke basisschool. Ons onderwijs is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of religie. We hebben vertrouwen in elkaar en willen graag van elkaar leren. We gaan respectvol met elkaar om en vinden sociale vaardigheden heel belangrijk, We communiceren helder en transparant en staan altijd voor iedereen klaar.

  >> Leer ons ook kennen! We ontvangen u graag!

Passend onderwijs

 • Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen.

  Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 21 besturen en 125 scholen voor primair onderwijs. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd.